pevné stĺpiky
Pevne Stlpiky
Vysuvne Stlpiky

pevné stĺpiky

Pevné stĺpiky môžu byť použité samostatne, alebo ako doplnok k výsuvným stĺpikom.

Sú vyhotovené z masívnej zliatiny s kvalitnou povrchovou úpravou, preto sú dohodobo odolné voči korózii a nárazom.

Pevné stĺpiky umožnujú trvalo zamedziť prejazdu vozidiel alebo obmedziť parkovanie na chodníkoch a plochách vyhradených pre chodcov. Pri vymedzení peších zón sa veľmi často používa kombinácia pevných stĺpikov s niekoľkými odnímateľnými, aby sa umožnil občasný prejazd vozidiel v prípade potreby. Ponúkame poevné stĺpiky v dizajne vhodnom do historických centier miest, ale aj do moderných štvrtí a obytných zón.

 

CERTIFIKÁTY & OSVEDČENIA

Všetky produkty vyrábané a dodávané firmou Jolly Joker a.s., spĺňajú technické a bezpečnostné normy EÚ. >>