rozdiely
01 Garazove Brany Sekciove Cupis Breda Jolly Joker01 Garazove Brany Sekciove Venus Breda Jolly Joker
Trh s garážovými bránami na Slovensku je veľmi pestrý. Je možné si vybrať od úplne lacných garážových brán až po veľmi luxusné, ktoré okrem nadštandardných technických prvkov ponúkajú aj výnimočný dizajn. Je pomerne ťažké sa v tejto ponuke zorientovať, preto by sme vám radi poskytli jednoduchý návod, na čo potrebné sa zamerať pri porovnávaní jednotlivých produktov.

1.    ZATEPLENIE BRÁNY
Telo brány je zväčša tvorené panelmi z dvojplášťovej ocele, ktorých hrúbka sa pohybuje od 20 do 42mm. V priemysle sa pred nedávnom začali používať tiež 60 mm hrubé panely. Typy panelov usporiadané podľa tepelného komfortu.
20 mm nezateplený panel
42 mm nezateplený panel
20 mm panel zateplený polyuretánom
42 mm panel zateplený polystyrénom
42 mm panel zateplený polyuretánom

Tenšie typy panelov ako aj nezateplené panely sú vhodné skôr do teplejších zemepisných šírok Európy. V našich klimatických podmienkach odporúčame vždy siahnuť po 42 mm paneloch zateplených polyuretánovou penou, ktoré vám doprajú vysoký tepelný komfort a znížia náklady na vykurovanie priestoru garáže. Polyuretánová výplň tiež zabezpečuje vyššiu pevnosť panelu a celkovú stabilitu brány.

2.    KVALITA POHYBLIVÝCH PRVKOV
Kvalitu a životnosť brány určuje hlavne to, čo bežne alebo pri prvom pohľade na bránu nevidno. Respektíve to, čo nevidno zvonku. Samotné panely sú veľmi trvácne a ich životnosť dosahuje desiatky rokov. Koľko však daná brána vydrží, závisí od kvality jej pohyblivých prvkov.
Vodiace koľajnice: vodiace koľajnice sa vyrábajú z profilov rôznych hrúbok, zväčša od 1 mm do 2 mm. Tento údaj môže na prvý pohľad vyzerať nepodstatný, ale hrúbka profilu vplýva na rýchlosť opotrebovania a tiež na celkovú pevnosť a hlučnosť brány. Jolly Joker ponúka v kvalite brán GOLD aj farbenie vodiacich koľajníc (štandard pozinkovaná oceľ), ktoré prispieva k celkovej životnosti a plní tiež estetickú funkciu.
Vodiace kolieska: kvalita koliesok vplýva na hlučnosť brány a tiež na plynulosť pohybu. Lepšie kolieska sú vybavené valivými ložiskami a nylonovým telom.
Štandardne je každý panel vedený dvomi kolieskami, jedným na každej strane. Niektoré garážové brány sú nadštandardne vybavené špeciálnymi vozíkmi so štyrmi kolieskami umožňujúcimi plynulejší prejazd oblúkom vodiacich koľajníc, lepšie rozloženie váhy brány, tichší chod a nastaviteľný prítlak jednotlivých panelov pre lepšie tesnenie.
Pánty: pánty sú ďalším prvkom, od ktorého sa odvíja životnosť. Štandardne sa pre garážové brány používajú oceľové pozinkované pánty. Niektorí výrobcovia, vedia zabezpečiť tiež farbenie pántov vo farbe vnútornej strany panelu. Vyšším štandardom môžu byť masívne hliníkové pánty (eloxované alebo farbené), ktoré sú okrem iného vybavené aj samomaznými nylonovými podložkami zabezpečujúcimi tichší a bezúdržbový chod.

3.    PRUŽINY
Na vyváženie brány sa používajú pružiny, ktoré sú dimenzované podľa šírky a výšky brán. Použité bývajú torzné pružiny alebo bočné pružiny. Výhodou torzných pružín je ich dlhšia životnosť, ktorá sa udáva v počte cyklov pričom jeden cyklus znamená otvorenie a zatvorenie brány. Životnosť torzných pružín je okolo 20 000 cyklov zatiaľ čo bočné pružiny vykazujú len asi polovičnú životnosť. V prípade potreby je možné inštalovať aj pružiny so životnosťou viac ako 20 000 cyklov a pre priemyselné brány existujú pružiny, ktorých životnosť je viac ako 100 000 cyklov.

4.    BEZPEČNOSTNÉ PRVKY
Dnes už existuje viacero povinných bezpečnostných prvkov vyplývajúcich z bezpečnostných noriem EÚ. Naše brány konfigurujeme nad rámec týchto požiadaviek s cieľom zabezpečiť čo najvyšší stupeň bezpečnosti svojich brán.  

A. Štandardnejšie bezpečnostné prvky
   a. Mechanizmus proti privretiu prstov: pohyb panelov a spoje sú navrhnuté tak aby nemohlo dôjsť k privretiu prstov medzi panely zatvárajúcej sa brány. Ochrana funguje zvonka aj zvnútra. Toto opatrenie je povinné pre všetky sekciové brány a vychádza z bezpečnostných nariadení EU.
   b. Pružiny: pri pretrhnutí alebo uvoľnení torznej pružiny sa uvádza do činnosti bezpečnostný systém, ktorý zabráni pádu brány.
   c. Amperometrická ochrana: automatické brány vybavené elektrickým pohonom rozpoznajú prítomnosť prekážky v priestore brány na základe odporu. v prípade dotyku spodnej hrany brány s prekážkou dochádza k zastaveniu pohybu a otvoreniu brány.

B. Nadštandardné bezpečnostné prvky
   a. Výplň vodiacich koľajníc: veľa firiem uvádza, že majú uzavreté vodiace koľajnice z vonkajšej strany, čo zabraňuje poraneniu prstov pohybujúcimi sa kolieskami. Avšak vodiace koľajnice majú z vonkajšej strany uzavreté všetci výrobcovia a nie je to žiadna nadštandardná ochrana, ale skôr zavádzanie zákazníka. Niektorí výrobcovia však našli spôsob ako zabrániť poraneniu prstov aj z vnútornej strany a to buď osadením ochranných prvkov na samotné kolieska, prípadne ešte dômyselnejším spôsobom – vyplnením celého priestoru medzi dvomi susednými kolieskami špeciálnymi karterizačnými reťazami.
   b. Padacie brzdy: v priemyselnom sektore bývajú brány vybavené padacími brzdami, ktoré zablokujú prípadný pád brány ak by došlo k pretrhnutiu oceľových laniek. Niektorí výrobcovia tento prvok preniesli aj do súkromného sektora a ponúkajú svojim zákazníkom zvýšený pocit bezpečia.
   c. Fotobunky: brány môžu byť na požiadanie klienta doplnené o fotobunky. statické fotobunky zabránia automatickému zatvoreniu brány v prípade, ak sa v priestore brány nachádza osoba, auto alebo iný objekt. ak sa už brána zatvára a fotobunky zaregistrujú objekt brána zmení smer pohybu a otvorí sa.
Existujú aj dynamické fotobunky, ktoré sa pohybujú spolu s bránou a sledujú objekty v priestore spodnej hrany brány. zatvárajúca sa brána tak nikdy nenarazí do predmetu, pretože tento je rozpoznaný v predstihu a brána sa následne otvorí.   

5.    MONTÁŽ A SERVIS
Aj keď samotná montáž a následný servis nesúvisí priamo s kvalitou garážových brán, z dlhodobého hľadiska ide o faktory prispievajúce k pohodliu a spokojnosti s bránou. Aj najlepší produkt totižto môže stratiť veľa zo svojich vlastností v dôsledku neodbornej montáže. Treba si uvedomiť, že garážová brána je zariadenie, ktoré je každodenne niekoľkokrát v pohybe a ak sa zanedbajú detaily pri montáži, brána môže vykazovať nadmernú hlučnosť a opotrebovanie pohyblivých častí.
Na vyžiadanie za doplatok sa dá realizovať aj odhlučnená montáž. Vtedy sa brána kotví do stien cez špeciálne gumové podložky znižujúce na minimum prenos vibrácií do stien a tým aj celkovú hlučnosť brány v priestoroch priliehajúcich ku garáži. Tento typ montáže sa využíva skôr pri inštalácii priemyselných motorov na bránach slúžiacich ako spoločný vjazd do podzemných garáží.
Každá brána si vyžaduje pravidelnú údržbu a servis prispievajúci k predĺženiu životnosti a odstráneniu drobných závad, ktoré by mohli viesť k väčším a nákladnejším opravám. Celkovo je dôležité preveriť si ako promptne vedia daný dodávatelia reagovať na prípadné poruchy a zabezpečiť technickú pomoc. Starostlivosť o klienta by sa nemala končiť predajom brány, je to okamih, kedy sa starostlivosť vlastne začína. Garážové brány si kupujete aby vám poskytovali komfort 10 a viac rokov. Napriek tomu budú chvíle, kedy oceníte schopnosť dodávateľa poskytnúť vám pomoc v čase kedy to budete najviac potrebovať.

 

CERTIFIKÁTY & OSVEDČENIA

Všetky produkty vyrábané a dodávané firmou Jolly Joker a.s., spĺňajú technické a bezpečnostné normy EÚ. >>