Ochrana súkromia
Drevene Teleskopicke Brany OVERLAPTesniace LimceTurniketyVysuvne Stlpiky
Ochrana Sukromia

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Ak ste vyplnili náš kontaktný formulár alebo formulár nezáväzného dopytu, alebo ak ste návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Sme spoločnosť JOLLY JOKER a.s., IČO: 00 685 810, IČ DPH: SK2020336010, naše sídlo je Ďumbierska 3, 83372 Bratislava, Slovenská republika. Zodpovedná osoba: Martin Štefík, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete email a my máme k dispozícii vaše a e-mailovú adresu.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu: Ďumbierska 3, 83372 Bratislava, Slovenská republika

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:
 - ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 - ste vyplnili niektorý z formulárov na našej webstránke,
 - ste návštevník našej webovej stránky
 - ste s nami uzatvorili zmluvu.
Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami,
napríklad cez webovú stránku, alebo pri inej príležitosti.

Aké osobné údaje spracovávame?

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom
v zmluve.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

 - Ak ste prejavili záujem o naše produkty a/alebo o poskytovanie odpovedí na rôzne otázky, používame vaše osobné údaje na účel tejto komunikácie.
 - Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu, používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
 - Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť
obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, alebo na základe plnenia záväzkovo právneho vzťahu, ktorý sme spoločne uzatvorili.
V prípade, že ste prejavili záujem o naše produkty a/alebo nakúpili naše produkty, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme.

Doba spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom,
zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov spoločnosti JOLLY JOKER a.s..

Sprostredkovatelia pri spracúvaní osobných údajov

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie
hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších
spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.

Sú nimi:
Google
Websupport, s.r.o.

Miesto spracovania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr.
Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Vaše práva:

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:
 - Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto
prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré
prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia
vašej žiadosti.
 - Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás
o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 - Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 - Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my
vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
 - Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré
vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte do 30 dní.
 - Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel
oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
 - Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania
nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 - Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou
sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo list poštou na adresu: Ďumbierska 3, 83372 Bratislava, Slovenská republika

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek
informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi
osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola
zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli.

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.
 

CERTIFIKÁTY & OSVEDČENIA

Všetky produkty vyrábané a dodávané firmou Jolly Joker a.s., spĺňajú technické a bezpečnostné normy EÚ. >>