steny s automatickými dverami
Presklenne Steny

steny s automatickými dverami

Kompletné riešenia
Široký výber
Bezpečná funkčnosť

P
onúkame kompletné riešenia pre vstupy so sklenenými priečeliami a stenami. Zabezpečujeme kompletnú dodávku všetkých súčastí presklenných vstupov. Ponúkame pohodlné a ekonomicky výhodné riešenia.

Automatické posuvné dvere sa ako súčasť presklenných stien využívajú v obchodných alebo firemných priestoroch, kde je potrebné automaticky riadiť pohyb osôb. V našej ponuke nájdete širokú paletu prevedení osadenia sklenných tabúľ, rámových aj bezrámových a rôzne typy riešení.

Jednoduchá, rýchla a bezpečná obsluha automatických posuvných dverí zabezpečuje efektívny manažment vstupov s vysokou intenzitou pohybu osôb. Nastavenia automatických dverí umožňuje prispôsobiť režim obsluhy podľa individuálnych potrieb. Obsluhu dverí je možné nastaviť napríklad na denné a týždenné nastavenie otváracích hodín, povolený vstup a blokovaný výstup, povolený odchod ale blokovaný vstup počas záverečných minút otváracej doby a podobne. V prípade potreby nastavenia viacerých prevádzok alebo vstupov, je možné jednoducho preniesť nastavenie na všetky dvere.

Automatické dvere od firmy CAME môžu byť naviac dodávané s antipanikovým únikovým kovaním a spĺňajú tak požiarne bezpečnostné smernice o únikových trasách.

 

CERTIFIKÁTY & OSVEDČENIA

Všetky produkty vyrábané a dodávané firmou Jolly Joker a.s., spĺňajú technické a bezpečnostné normy EÚ. >>