teleskopické brány Overlap
Teleskopicke Brany Overlap
Luxusne Brany

teleskopické brány Overlap

Inovatívne a nadčasové riešenie
Až 50% ušetreného priestoru vo vnúri garáže
Široký výber farieb a drevených povrchov
Najvyššie bezpečnostné štandardy
Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
Sekcie s hrúbkou 44 mm
Všetky brány s kvalitnými motormi CAME

Luxusné TELESKOPICKÉ brány Delta OVERLAP sú garážové brány novej generácie, prvé brány na svete bez vodiacich koľajníc. Teleskopický mechanizmus OVERLAP funguje bez pružín a vodiacich koľajníc, čím ušetríte až 50% priestoru, bežne potrebného pre otváranie brány. Každá brána Delta OVERLAP je zložená len z dvoch sekcií. Vrchná sekcia sa zasunie vodorovne pod strop a spodná sekcia sa následne uloží pod prvú sekciu. Ak hľadáte nadčasové a čisté riešenie, brány Delta OVERLAP sú pre vás to pravé.

AKO FUNGUJE SYSTÉM OVERLAP?
Každá brána Delta OVERLAP je zložená len z dvoch sekcií. Vrchná sekcia sa zasunie vodorovne pod strop a spodná sekcia sa následne uloží pod prvú sekciu.Týmto sa výrazne zmenšujem priestor, ktorý brána zaberá na strope garáže.
 
 
Katalóg na stiahnutie nájdete tu.
 

INOVÁCIA A VÝNIMOČNOSŤ

Delta Overlap Rozdiely Overlap
1 Bez vodiacich koľajníc
Táto vlastnosť je tým čo robí teleskopické brány takými jedinečnými. Vďaka podpornému rámu a dvom pod seba sa zasúvajúcim sekciám nie je nutné inštalovať rušivé vodiace koľajnice.

2 Neviditeľný pohon
Pohon je kompletne zabudovaný do horného rámu brány a nevyžaduje pojazdovú dráhu ani dodatočný priestor.

3 Samovyvažovací systém
Dve sekcie sú vyvážené systémom protizávaží ukrytých v ráme brány. Týmto sa takmer eliminujú diely podliehajúce opotrebeniu.

4 Vnútorná strana
Vďaka jedinečnému riešeniu sa vnútorná strana brány vyznačuje čistým dizajnom bez pántov a kovaní.
 
 
Delta Overlap Rozdiely Sekcia1 Vodiace koľajnice
Vertikálny pohyb brány nevyhnutne vyžaduje inštaláciu vodiacich koľajníc uchytených do stropu, ktoré sú vždy viditeľné a to aj pri zatvorenej bráne. 

2 Viditeľný pohon
Pohon je uchytený ku stropu garáže na konci pojazdovej dráhy vo vzdialenosti presahujúcej výšku samotnej brány.  

3 Systém pružín
Garážová brána je vyvážená systémom pružín vyžadujúcich pravidelné prehliadky a výmenu. Pružiny naviac predstavujú rušivý prvok.  

4 Vnútorná strana
Viaceré horizontálne panely sekciovej brány sú navzájom pospájané rôznymi typmi pántov a kovaní.

BEZPEČNOSŤ

Brány sú vybavené viacerými mechanizmami pre zvýšenie bezpečnosti ľudí a vozidiel.
Zároveň sú vybavené dvojitým zabezpečením proti vlámaniu. Tieto opatrenia vám prinášajú dôležitý pocit bezpečia a pohodlné ovládanie.

Bezpečnosť proti privretiu
Pohon sleduje silu prítlaku v každej z viac ako 2000 polôh brány a dokáže tak veľmi citlivo reagovať na prítomnosť akejkoľvek prekážky počas celého pohybu. Neprichádzak intenzívnemu prítlaku na prekážku a vaše zdravie a majetok je v bezpečí. Brány sú tiež štandardne vybavené párom fotobuniek monitorujúcich priestor v dráhe brány a v prípade prítomnosti osoby alebo objektu sa brána automaticky znovu otvori.

Silvelox Bezpecnost Silroll3


Mechanizmus SILHOOK®
Brána je po uzavretí zablokovaná proti nadvihnutiu sústavou blokovacích hákov, ktoré bránia v nadvihnutiu brány. Tento mechanizmus nie je prepojený s pohonom a ostáva funkčný aj pri výpadku energie. Brány Delta OVERLAP spĺňajú bezpečnostnú triedu 2.

Silvelox Bezpecnost Silhook

TECHNICKÉ PARAMETRE

 ROZMERY
Teleskopické brány Delta OVERLAP sú vyrábané na mieru v krokoch po 5 cm do šírky aj do výšky. Dizajn brány je prispôsobený pre jednotlivé veľkosti pre zachovanie harmonického vzhľadu.
 - šírka 1750 - 4500mm s maximálnou výškou do 2780mm
 - šírka 4550 – 5000mm s maximálnou výškou do 2380mm
 - šírka nad 5000mm na vyžiadanie

TECHNICKÉ PARAMETRE
 - brány zložené z dvoch prekrývajúcich sa sekcií
 - sekcie vyrobené z 40mm hrubých dvojplášťových oceľových panelov vyplnených polyuretánom
 - rám vyhotovený z 2mm hrubého plechu lakovaného v RAL 9016 traffic white
 - pohon SILMotion je zabudovaný v hornom ráme (v prípade garáží bez iného vstupu je nutné zabudovať dvojité madlo)
 - vyváženie brány pomocou dvojitého systému závaží
 - spodné a obvodové tesnenie vyrobené z EPDM gumy odolnej voči vetru a vode.
 - vonkajšia strana panelov v prevedení povrchu hladký, jemne zrnitý, imitácia dreva
 - vnútorná strana lakovaná v RAL 9016 traffic white v prevedení pomarančová kôra
 - tepelná izolácia U = 1,531W/m2K (hodnota dosianutá pri bráne bez okien a vetracích mriežok s inštaláciou za otvor)
 - výborné hodnoty akustickej izolácie a odolnosti voči vode a vetru

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE BRÁNY

Inštalácia za otvor (BEHIND WALL installation)
Inštalácia brány Delta OVERLAP za otvor je najideálnejším riešením v prípade, ak je v garáži dostatočný priestor po stranách a tiež dostatočná výška prekladu. Tento typ inštalácie tiež prispieva k najvyššiemu tepelnému komfortu v garáži.
Silvelox Overlap Instalacia Za Otvor

Inštalácia čiastočne do otvoru (PARTIALLY BETWEEN WALL installation)
V prípade ak má vstup do garáže nedostatočnú šírku ostenia, je možné bránu OVERLAP inštalovať čiastočne do otvoru s použitím krycích profilov.
Silvelox Overlap Instalacia Ciastocne Do Otvoru
Inštalácia do otvoru (BETWEEN WALL installation)
K inštalácii brány do otvoru pristupujeme, len v prípade ak si to vyžaduje technické riešenie otvoru bez ostení. Vďaka samonosným profilom je možné bránu uchytiť aj priamo do otvoru, napríklad pri výmene existujúcej brány.

Silvelox Overlap Instalaciado Otvoru

TECHNICKÉ RIEŠENIA

Šikmý strop
Bránu je možné bez problémov inštalovať aj v garáži so stúpajúcim stropom. Mechanizmus bez vodiacich koľajníc je úplne nezávislý od typu a sklonu stropu.

Silvelox Overlap Riesenie Sikmy Strop

Existencia priečnych profilov na strope
Celkový priestor, ktorý brána  zaberá na strope predstavuje len zhruba polovicu výšky samotnej brány. V prípade existencie priečnych profilov, môže byť brána uložená medzi priečkami a je možné dosiahnuť vyššiu prechodovú výšku. V prípade štandardných brán s vodiacimi koľajnicami sme naopak nútený znížiť prejazdovú šírku o celú výšku existujúcich profilov.

Silvelox Overlap Riesenie Tramy

Vjazd do garáže so zakrivenými stenami
Ak sa za vstupom do garáže nachádza zjazd alebo zákruta, je možné inštalovať bránu Delta OVERLAP aj v situácii, kde nie je z priestorového hľadiska možné osadiť sekciovú bránu.

Silvelox Overlap Riesenie Zakruta

Garáž so šikmými vnútornými stenami
Mechanizmus brány uľahčuje inštaláciu brány aj v prípade ak nie sú vnútorné steny garáže kolmé na samotnú bránu.

Silvelox Overlap Riesenie Sikme Steny

 

CERTIFIKÁTY & OSVEDČENIA

Všetky produkty vyrábané a dodávané firmou Jolly Joker a.s., spĺňajú technické a bezpečnostné normy EÚ. >>