Flag
Turnikety
Cf4507ae4969876df39b5f798b6f40ce L Mechanický turniket

Flag je mechanický turniket a jeho otvorenie je vyvolané manuálnym impulzom - potlačením.
Zatváranie turniketu je automatické na princípe gravitácie. Je navrhnutý pre uľahčenie prístupu aj ľuďom so zníženou mobilitou.

Cf4507ae4969876df39b5f798b6f40ce L

Rôzne prevedenia
 

CERTIFIKÁTY & OSVEDČENIA

Všetky produkty vyrábané a dodávané firmou Jolly Joker a.s., spĺňajú technické a bezpečnostné normy EÚ. >>