PS ONE
Parkovacie Systemy Ps One
0d1fd34f22c9730e91eb5170fbddc114 L PS novej generácie

PS ONE je najmodernejší parkovací systém od CAME, ktorý obsahuje všetky pokrokové technológie. Je vstupom do budúcnosti parkovacích systémov.

PS ONE je postavený na plne funkčnom internetovom rozhraní, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie, riadenie a technickú podporu z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet.

PS ONE poskytuje široké spektrum riešení pre letiská, štadióny, parkovacie domy, biznis centrá, s možnosťou čítania 2D čiarových a QR kódov, riadením taríf a prepojením na rezervačný alebo dochádzkový systém. Je veľmi flexibilný  s jednoduchým a intuitívnym ovládaním vyrobený, s možnosťou maximálne prepojiteľnosti a systémovej integrácie.

 

Vstupný terminál PS ONE
Vstupná jednotka slúži na výdaj lístkov s čiarovým kódom, čítanie magnetických kariet a oblsuhu vstupnej závory.
S parkovacím systémom komunikuje cez TCP/IP protokol v reálnom čase. Vstupná jednotka je vybavená displejom na zobrazovanie užívateľských správ a zabudovaným video-interkomom s voip technológiou. V jej hornej časti je vybavená LED prstencom, ktorý farebne informuje o stave zariadenia, aktuálne prebiehajúcej činnosti prípadne o poruche.

Výhodou je, že samotný vstupný terminál v sebe obsahuje softvér na obsluhu vstupného miesta – obsluhu priradenej závory a indukčných slučiek. Z tohto dôvodu môže zmeny vykonávať aj zaškolený obslužný personál a nie je vždy potrebná prítomnosť servisného technika.

Voliteľnou výbavou vstupnej jednotky je čítačka čiarových kódov a QR kódov, ktoré sú snímané z papiera alebo priamo z displeja smartfonu a ich prostredníctvom je možné riadiť rôzne užívateľské tarify a predplatené vstupy.
Doplnkovou výbavou môže byť aj takzvaný Roboticket, ktorý zabezpečí autonómne fungovanie jednotlivých jednotiek aj v prípade výpadku siete a dočasnej straty spojenia medzi vstupnou jednotkou a parkovacím systémom. V tomto režime funguje každá jednotka samostatne až do obnovy spojenia, kedy dôjde k spätnému "uprataniu" bez potreby synchronizácie parkovacieho systému.

Štandardné súčasti:
    ●  tlačiareň fanfold lístkov
    ●  snímač bezkontaktných kariet zabudovaný v prednom panely
    ●  5,7 palcový TFT displej
    ●  zabudovaný video-interkom s voip technológiou
    ●  obsluha automatickej závory
    ●  obsluha indukčných slučiek
    ●  chladenie a ohrev vo vnútri stojana na zabezpečenie optimálnej prevádzkovej teploty

Doplnková výbava:
    ●  čítačka čiarových kódov a QR kódov
    ●  Roboticket

Výstupný terminál PS ONE
Výstupná jednotka slúži na čítanie lístkov s čiarovým kódom a magnetických kariet a na oblsuhu výstupnej závory. S parkovacím systémom komunikuje cez TCP/IP protokol v reálnom čase. Výstupná jednotka je vybavená displejom na zobrazovanie užívateľských správ a zabudovaným video-interkomom s voip technológiou. V jej hornej časti je vybavená LED prstencom, ktorý farebne informuje o stave zariadenia, aktuálne prebiehajúcej činnosti prípadne o poruche.

Výhodou je, že samotný výstupný terminál v sebe obsahuje softvér na obsluhu vstupného miesta – obsluhu priradenej závory a indukčných slučiek. Z tohto dôvodu môže zmeny vykonávať aj zaškolený obslužný personál a nie je vždy potrebná prítomnosť servisného technika.

Voliteľnou výbavou výstupnej jednotky je čítačka čiarových kódov a QR kódov, ktoré sú snímané z papiera alebo priamo z displeja  smartfonu a ich prostredníctvom je možné riadiť rôzne užívateľské tarify a predplatené vstupy.
Doplnkovou výbavou môže byť aj takzvaný Roboticket, ktorý zabezpečí autonómne fungovanie jednotlivých jednotiek aj v prípade výpadku siete a dočasnej straty spojenia medzi výstupnou jednotkou a parkovacím systémom. V tomto režime funguje každá jednotka samostatne až do obnovy spojenia, kedy dôjde k spätnému "uprataniu" bez potreby synchronizácie parkovacieho systému.

Štandardné súčasti:
    ●  motorizovaná čítačka parkovacích lístkov
    ●  snímač bezkontaktných kariet zabudovaný v prednom panely
    ●  5,7 palcový TFT displej
    ●  zabudovaný video-interkom s voip technológiou
    ●  obsluha automatickej závory
    ●  obsluha indukčných slučiek
    ●  chladenie a ohrev vo vnútri stojana na zabezpečenie optimálnej prevádzkovej teploty

Doplnková výbava:
    ●  čítačka čiarových kódov a QR kódov
    ●  Roboticket

Automatický platobný terminál PS ONE
Platobný terminál slúži na správu poplatkov a úhradu parkovného podľa nastavenia systému. V závislosti od času strávenom na parkovisku a vzhľadom k typu zákazníka umožní uhradiť poplatok za parkovanie a vydá lístok umožňujúci opustiť parkovisko. V hornej časti je vybavený LED prstencom, ktorý farebne informuje o stave zariadenia, aktuálne prebiehajúcej činnosti prípadne o poruche.

Terminál je štandardne vybavený veľkým grafickým displejom zobrazujúcim pokyny na úhradu s možnosťou voľby viacerých jazykov. Ponúka platbu mincami, ale ako voliteľnú výbavu je samozrejme možné doplniť ho o možnosť platby bankovkami a čítačkou bankových kariet. Terminál ďalej obsahuje video-interkom pre spojenie s operátorom.

V základnej výbave je tiež zabudovaný Roboticket, ktorý v prípade straty siete a komunikácie s parkovacím systémom zabezpečí, že návštevníci, ktorý sa v danom čase nachádzali na parkovisku zaplatia fixný poplatok za vstup a nie je nutné otvoriť výjazdové závory.

Platobný terminál je pre jednoduchosť obsluhy, údržby a bezpečnosti financií rozdelený do 3 oddelení. Technologické súčasti sú uložené tak, aby štandardná obsluha nemala prístup k technickým zariadeniam a len vybrané osoby mali prístup k hotovosti. Do niektorých oddelení sa dá dostať len v kombinácii prístupovej karty a bezpečnostného kľúča.  

Štandardné súčasti:Ps One Platobny Terminal Parkovacie Systemy
    ●  široký vertikálny TFT displej
    ●  jednotka na príjem a výdaj mincí
    ●  príjem a tlač lístkov
    ●  zabudovaný video-interkom s voip technológiou
    ●  zberné nádoby na mince
    ●  Roboticket

Doplnková výbava:
    ●  jednotka na príjem a výdaj bankoviek
    ●  terminál na platbu kartou
    ●  čítačka čiarových kódov a QR kódov
    ●  dotykový displej a displej so zvýšeným jasom
    ●  podávače mincí a bankoviek pre rýchlejšiu obsluhu a vydávanie

Softvér a server
Softvér umožňuje riadenie jednotlivých parkovacích zón, vytvára databázu systémových informácií,  informácie o platbách, aktuálny stav systému, stav voľných parkovacích miest, interaktívne riadenie klientskej databázy, informácie o operáciách pre každú jednú platobnú stanicu, schémy a štatistiky, hlásenia o stave jednotlivých zariadení v systéme.

Obslužný softvér je umiestnený na centrálnom serveri, ktorý riadí každú vstupnú a výstupnú jednotku cez zabudovaný web server a zaznamenáva všetky udalosti pre následné spracovanie. Cez bežný prehliadač webu sú dostupné všetky potrebné prvky a štatistické informácie. Počet užívateľov je neobmedzený, pričom každý užívateľ má svoj vlastný užívateľský profil, ktorý mu umožňuje spravovať jemu povolené funkcie. Server taktiež dokáže monitorovať a riadiť aj cez vzdialený prístup cez internet vstupy a výstupy na parkovisko.

Systém na rozpoznávanie ŠPZ
Parkovací systém je možné doplniť o kamerový systém s OCR na rozpozávanie značiek rozličných typov. Zabudovaný softvér je schopný rozpoznávať kompletnú sadu európskych značiek, ďalej ruské a arabské značky.

Jeho využitie je buď na riadenie vstupu a výstupu pre vybraných návštevníkov, s predplateným parkovaním, rezidentov, hotelových hostí, zamestnancov a iných osôb s vyhradeným vstupom. Veľmi dobré využitie nachádzajú OCR systémy aj v prípade parkovísk ponúkajúcich voľné parkovanie na obmedzený čas, kde bez použitia systému dochádza k preparkovaniu auta a vyhýbaniu sa plateniu parkovania. Systém rozpoznávania ŠPZ zaznamenáva aj viacnásobné viazdy a výjazdy a v prípade prekročenia času pre voľné parkovanie dochádza k spoplatneniu.

Obraz záznamu stavu vozidla
Parkovací systém je možné rozšíriť o kamery zaznamenávajúce obraz každého vozidla vstupujúceho na parkovisko a to v HD kavalite z každej strany a vytvoriť tak kompletný 360° obraz. V prípade ak je správca parkoviska zodpovený za stav vozidla, môže byť obraz na vjazde porovnaný v prípade sťažností majiteľa auta. Všetky záznamy sú vymazané pri výazde vozidla pre ochranu súkromia.

 

Rôzne prevedenia
 

CERTIFIKÁTY & OSVEDČENIA

Všetky produkty vyrábané a dodávané firmou Jolly Joker a.s., spĺňajú technické a bezpečnostné normy EÚ. >>